Saturday, September 21, 2019   
 Search   
 
 Firemní profil    

Firma AQUABOX vznikla jako společnost s ručením omezeným v roce 2000 a je zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze v odd.C, vložka 76949.

Předmět podnikání :

Odrážka

zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví

Odrážka

inženýrská činnost ve stavebnictví

Odrážka

provozování vodovodů a kanalizací na základě koncese

Odrážka

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

            Kromě tohoto vlastní naše firma autorizaci na nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky dle zákona 157/1998 Sb. a dále certifikát „Manažer vzorkování odpadních vod“, udělený Českou společností pro jakost. Od roku 2002 jsme korporativním členem Asociace čistírenských expertů (AČE). V rámci navazování obchodních kontaktů a spolupráce se zahraničními subjekty spolupracujeme s Commercial Section British Embassy Prague a Deutsch-Tschechische Industrie und Handelskammer. V roce 2003 jsme byli zapsáni do seznamu dodavatelů v rámci programu „Pomoc Íráku“, vypsaného Ministerstvem průmyslu a obchodu a do seznamu dodavatelů pro Českou armádu, sestavovaného Ministerstvem obrany. Od roku 2003 je naše firma majitelem ochranné známky názvu a loga společnosti.

            Firma AQUABOX se specializuje na projekci, dodávky, montáže a provozování biologických a chemických čistíren odpadních vod a úpraven vody. Každá zakázka je řešena komplexně od projektu přes vlastní realizaci až po uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypracování provozního řádu a technický dohled po dobu záruky nebo zkušebního provozu včetně jeho vyhodnocení. Činnost autorizované osoby v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami zahrnuje vypracování a komplexní vedení agendy zákazníka (bezpečnostní a evidenční listy, návrh a tisk etiket, vedení evidence a vypracování hlášení atd.). Dále nabízíme našim zákazníkům kompletní ekologický outsourcing, který zahrnuje mimo výše uvedeného i oblast nakládání s nebezpečnými odpady, zákona o obalech (včetně evidence a hlášení produkce obalů) a zákona o ovzduší.

            Díky osobnímu přístupu ke každé zakázce řadíme mezi svoje klienty známé tuzemské i nadnárodní společnosti jako AGFA, AGIP, LIEFHEIT-BTF Blatná, Logistické centrum HOPI, LUKOIL, MANKIEWICZ, Minerální vody Ondrášovka, ŠKODA AUTO, TAMOIL nebo TOYOTA MOTOR CZECH.

   
 Print   
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation