Saturday, September 21, 2019   
 Search   
 
 Služby    

            Naše firma se nezabývá pouze dodávkami zařízení a technologických celků, ale také zajišťováním služeb v oboru čištění a úpravy vody a ekologického outsourcingu. Základem je vždy zjištění stávajícího stavu a návrhu optimálního řešení dle možností a požadavků zákazníka formou auditu.

Provozování čistíren odpadních vod a úpraven vody

  na základě koncese pro provozování čistíren odpadních vod a úpraven vody, vydané ministerstvem zemědělství - koncesní listina evidenční číslo 310007-005522000, jsme oprávněni provozovat vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod a úpravny vody.

Vypracování provozního řádu ČOV, ÚV a kanalizace, zaškolení obsluhy

  pro nové i stávající čistírny odpadních vod, úpravny vod a kanalizace zajišťujeme vypracování provozního řádu. Proškolení (zaškolení) obsluhy provádíme nejen z hlediska obsluhy zařízení, ale i nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.

Sledování zkušebního a trvalého provozu včetně vzorkování

   provádíme sledování zkušebního i trvalého provozu technologických celků včetně vzorkování odpadních vod dle zákona 58/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vypracování závěrečné zprávy. Součástí naší činnosti je proškolování obsluhy, konzultace při řešení provozních problémů, vypracování podkladů pro zpracování hlášení a úpravy provozního řádu dle provozních zkušeností.

Ekologický outsourcing

  V rámci této služby poskytujeme  zákazníkovi kompletní služby v oblasti ekologického managementu – odpadní vody, odpady, ochrana ovzduší, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, problematika zákona o obalech.

   
 Print   
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation